Hjørring ildsjæl: Kim Ostenfeldt Kolditz - Stifter af ungdomsforeningen Nemizis

Kim Ostenfeldt Kolditz, stifteren af ungdomsforeningen Nemizis.
Profilbillede
Peter Søndergaard

Kim Ostenfeldt Kolditz på 48 stiftede ungdomsforeningen Nemizis for 11 år siden med henblik på at skabe et fællesskab for unge.

"Jeg samlede nogle stærke personer sammen i min vennekreds, og vi lavede en god bestyrelse, så klubben kunne stiftes med det formål at samle en masse unge og skabe et meget stort og stærkt fællesskab," lyder det fra stifteren Kim.

At skabe et stort og stærkt fællesskab var ikke klubbens eneste formål. Det handlede også om at styrke frivilligt arbejde og hjælpe andre klubber med diverse gøremål. Det at styrke de unge og lære dem at tage ansvar for sig selv og andre var også en af drivkræfterne bag stiftelsen.

"Foreningen vil gerne fungere som et socialt samvirke for de af medlemmerne, som måtte have problemer i dagligdagen."

Klubben skulle være en anderledes form for ungdomsklub, hvor de unges selvstændighed er mere i fokus. De unge skal med Kims egne ord "drages ind og tage ejerskab og være ansvarlige for klubbens jobs og daglige drift."

Den største "ildsjæl" i Kims liv

"Den største ildsjæl i mit liv skal gå til ikke en men alle de frivillige ulønnede ildsjæle i Hjørring, som altid er der, og får det hele til at fungere i alle foreninger.

Husk, I kan ikke undværes. For uden jer kunne der ikke være foreninger og stærke fællesskaber, som I hver dag er med til at opretholde. En sand ildsjæl er ulønnet, for arbejdet med andre er lønnen i sig selv."

Kim og Hjørring

Kim beskriver Hjørring som velsoigneret, velsindet og smuk. 

"Hjørring betyder meget for mig, det er en rigtig god by at bo i, og der er masser af tilbud for unge og ældre. Jeg er selv opvokset i Sct. Knudsby og har altid nydt byens store foreningsliv og de mange uden-og indendørs aktiviteter, byen kan byde på."

Hvis Kim skulle anbefale én ting at lave i Hjørring, så er der igen tænkt på de unge. Han vil anbefale unge, der er fyldt 15 at slå et smut forbi Nemizis, som høre til på G.V Spindlers vej 4 i Hjørring, og blive medlem af foreningen.

Kilde: Redaktionen