Forstå de nye restriktioner i Nordjylland

Kilde: coronasmitte.dk
Profilbillede
Søren Martin Mørch

For at reducere smitteudviklingen i Hjørring, Frederikshavn, Brønderslev, Jammerbugt, Vesthimmerland, Thisted og Læsø kommuner, hvor en del borgere er smittet med mink-virus-varianter, iværksættes en række lokale restriktioner og tiltag i de pågældende kommuner.

Skal jeg blive hjemme?

Alle beboere i de berørte kommuner opfordres kraftigt til alene at krydse kommunegrænser, hvis væsentlige og uopsættelige hensyn tilsiger det, herunder varetagelse af kritiske funktioner. Alle med bopæl uden for de berørte kommuner opfordres kraftigt til ikke at indrejse i de berørte kommuner, medmindre væsentlige og uopsættelige hensyn tilsiger det, herunder varetagelse af kritiske funktioner.

Hvad betyder kritiske funktioner?  

Med kritiske funktioner sigtes der i denne sammenhæng blandt andet til personale ansat i sundheds- og plejesektoren (undtaget kosmetisk behandling mv.), ældreplejen, børne- og undervisningssektoren, politiet, kriminalforsorgen, forsvarets myndigheder, beredskabet, kødkontrollen, på området for socialt udsatte, til pelsning og aflivning af mink og til opretholdelse af den nødvendige forsyningsvirksomhed, herunder f.eks. fødevareforsyningen, dagligvaremarkedet, apotekervæsen, energi, vand, affaldshåndtering, tele- og IT-infrastruktur, finansielle infrastruktur mv.

Skal jeg i skole?

På alle uddannelsesinstitutioner skal der være skærpet opmærksomhed på ikke at møde op med symptomer på sygdom, håndhygiejne, rengøring, afstandskrav og mundbind i fællesarealer. Der bør på alle institutioner være særligt opsynspersonale.

• 5.-8. klassetrin skal indtil videre modtage fjernundervisning, da der for nylig i Nordjylland er set høj smitte i aldersgruppen 10 - 14 årige.

• Øvrige klassetrin kan have fremmøde, men krav om 1 meters afstand skal fra mandag den 9. november 2020 overholdes på alle grundskoler. Der skal ikke afholdes aktiviteter, hvor elever blandes på tværs af klasser og klassetrin, fx skal man undgå fælles frikvarter, undervisning på tværs af klasser og fælles møder på tværs af klasser.

• Fremmøde reduceres til max. 50 pct. på ungdoms- og voksenuddannelser samt danskuddannelse for voksne udlændige m.fl. fra mandag den 9. november 2020, og der indføres mulighed for nødundervisning. Undtaget er dog sårbare elever og elever på FGU, STU og ASF-klasser. Der kan prioriteres fremmøde for studerende, der er i deres afsluttende år.

• Elever på kostskoler, skolehjem, efterskoler og folkehøjskoler skal i videst muligt omfang blive på kostafdelingen/skolehjemmet, og de bør ikke vende retur til skolen, hvis de tager hjem i weekenderne.

• Dagtilbud omfattes fra mandag den 9. november 2020 af krav til pasning i mindre, faste grupper.

Læs mere om de nye retningslinjer på coronasmitte.dk

Flere artikler