Ole Ørnbøl stiller op for Socialdemokratiet

Ole Ørnbøl stiller op for Socialdemokratiet til KV-21
Profilbillede

Blå bog

Ole Ørnbøl er 71 år gammel og stiller op for Socialdemokratiet.

Hans fritidsinteresser består af golf og ture på hans mountainbike.

Han har altid boet i Hjørring Kommune. Han er født i Bjergby og bor nu i Hjørring med sin hustru. Derudover har han arbejdet i 40 år som falckredder.

Hvad betyder Hjørring Kommune for dig?

"Den betyder rigtig meget.

Kommunen er måske den vigtigste offentlige instans for os som borgere. Det er herfra, vi får de allervigtigste og de nære ”ydelser” – børnepasning, skolen, ældreområdet, men også veje, renovation og hele styringen af kommunens udseende (byggegrunde, erhvervsområder, miljøet, kystlinjer). Endelig er idræt, kultur og vores forsyningsvirksomheder vigtige områder, som kommunen og vi som politikere har stor indflydelse på."

Hvorfor stiller du op til kommunalvalg 2021?

"Jeg vil gerne være med til at fortsætte udviklingen af vor kommune på alle områder. Jeg har gennem årene i byrådet lært rigtig meget og fået stor erfaring i, hvordan man kan udvikle og styre en kommune. Og i al beskedenhed, tror jeg faktisk, at det er vigtigt, at der også er nogle ”gamle ræve” i det arbejde."

Hvad er dine politiske mærkesager?

"Jeg tror, det allerallervigtigste for mig er at være ordentlig og anstændig i mit byrådsarbejde. Jeg lægger stor vægt på at være tilgængelig for borgerne, og at politiske beslutninger træffes i respekt for, at der er plads til alle.

Områder som børn og ældre er selvsagt livsvigtige områder, som skal have stort fokus. Vi skal blive bedre til at skabe rammer og gode livsvilkår for de to grupper.

Forsyningsselskaberne er vigtige områder, som er inde i en rivende udvikling. Det er vigtigt, at vi bevarer den kommunale indflydelse her. Helt særlig er vores drikkevand vigtigt. For hvad gavner alt andet, hvis vi ikke har rent drikkevand."

Hvad er det første, du vil gå i gang med, hvis du bliver valgt?

"I Byrådet prøver vi hele tiden at tænke langsigtet for at skabe en god udvikling, så jeg vil faktisk gerne bare fortsætte det arbejde, der allerede er i gang."

Eventuelle politiske holdninger og meninger i dette portræt tilhører kandidaten og er derfor ikke et udtryk for redaktionens holdning og mening
Kilde: Redaktionen