Turismen i Hjørring i vækst: Nye jobs og innovative initiativer lokker besøgende

Foto: Hjørring Kommune.
dato

Turismen i Hjørring Kommune blomstrer med nye initiativer og en betydelig vækst i overnatninger

En nylig statusrapport fra Visit Nordvestkysten afslører en markant vækst i turismen i Hjørring Kommune. Rapporten viser en stigning i antallet af overnatninger på 6,1%, hvilket bringer det samlede antal op nær 1,8 millioner. Dette spiller en væsentlig rolle i den lokale økonomi, idet den årlige omsætning i turisterhvervet nu opgøres til 2,7 millioner kroner. Desuden er der blevet skabt knap 3.000 nye jobs inden for turistbranchen i kommunen.

Et innovativt ”Surf & Work” koncept er blevet afprøvet i Løkken i 2023, som tilbyder en kombination af arbejde og surfing for at tiltrække ung arbejdskraft om sommeren. Efter en vellykket implementering ekspanderer dette koncept nu til også at omfatte Hirtshals. Dette initiativ bidrager til at styrke Hjørring Kommunes position som et attraktivt sted for unge og eventyrlystne.

For at gøre Hjørring Kommune til et attraktivt sted året rundt, vægter kommunen højt på et stærkt eventprogram, især i ydersæsonerne. Blandt de velbesøgte oplevelser kan nævnes X-trem Hirtshals, Hook & Cook, og sensommerens magi ved Rubjerg Knude Fyr, som trækker både lokale og turister til.

Visit Nordvestkystens markedsføringsindsatser har også taget form gennem kampagner målrettet mod turister fra Tyskland, Norge, Holland og Frankrig, med et særligt fokus på autocamper turismen. Denne form for turisme oplever vækst, og fremadrettet vil der blive lagt særligt fokus på tiltag, der fremmer autocamperturismen. Derudover er der planer om at omdanne sommerhuse til ”grønne” helårsferiehuse for at imødekomme en stigende efterspørgsel.

Visit Nordvestkysten, sammen med ejerkommunerne Hjørring, Jammerbugt, Thisted, Lemvig og Holstebro, har ambitiøse planer for en langsigtet udvikling af turismen. Målet er at skabe et bæredygtigt turistmiljø, der kan understøtte både lokale indbyggere og besøgende gennem hele året.

http://hjoerring.dk/nyt-og-presse/nyheder/2024/feb/turismen-vaekster-i-hjoerring-kommune

Kilde: Hjørring Kommune