Rakkeby: Den lille by sydvest for Hjørring

Profilbillede
Birgitte Meyer

Rakkeby er en lille landsby i Vendsyssel med 225 indbyggere, og den ligger i Rakkeby Sogn - ca. 8 kilometer syd/sydvest for Hjørring.

Foruden en kirke har landsbyen også en spejdergård og et forsamlingshus. Jeg har selv gået i Rakkeby Centralskole, der blev taget i brug i 1960, men den er desværre lukket i 2011. Det var en 7.- klasses skole, da jeg gik der. Dengang var der ikke børnehaveklasse.

I udkanten af landsbyen findes en nedlagt sandgrav, hvor Rakkeby Friluftsteater holder til. Her er der hvert år, siden sidst i fyrrene, blevet spillet amatørteater, og her har min forældre af og til været med som statister.

Der har boet mennesker omkring Rakkeby helt tilbage i vikingetiden. Mange ting vidner derom. Selve bynavnet kommer fra det gamle ord “Rakki” for hund. Vikingehøvdingene havde ofte hunde afbildet på deres skjolde, og da Rakkeby Kirke er større end de andre kirker i området, kan dette betyde, at der her engang har ligget et vikingeherresæde. Rakkeby Kirke har tidligere haft et tårn, som nu er nedbrudt.

Sidste skoledag

Den 24. juni 2011 var sidste skoledag på landsbyskolen i Rakkeby.

Det var der ikke noget usædvanligt i - det specielle bestod i, at det var sidste skoledag nogensinde på Rakkeby Skole. Skolen var en af de syv skoler, som Hjørring Byråd besluttede skulle lukke og slukke efter sommerferien.

På de fem andre lukkede landsbyskoler, begyndte der friskoler efter sommerferien, men ikke i Rakkeby, hvor politikerne også besluttede at lukke børnehaven. Det var synd for byen, men der skulle nok ske et eller andet. Der var ved at være for få elever på skolen, sagde dengang lærer Lisbeth Enevoldsen med henvisning til et sparsomt antal legekammerater og en stram undervisningsøkonomi.

Med sine blot 40 elever var Rakkeby Skole den mindste skole, der lukkede i Hjørring Kommune.

Rakkeby Kirke

Rakkeby Kirke, som er kullet (uden tårn), er opført 1150 - 1200. Den består af et romansk kor og skib med underdelen til et vist nok sen-gotisk tårn og med et våbenhus fra nyere tid ved sydsiden af skibet.

Rakkeby Kirke. Foto: Birgitte Meyer

Den romanske bygning er opført af granitkvadre på en profileret sokkel, men på grund af talrige og omfattende omsætninger af murværket er der af oprindelige enkeltheder ikke andet tilbage end dørene, hvoraf den mod nord er tilmuret, mens syddøren stadig er i brug.

På nordvest hjørnet står endnu en del af trappehuset. Indvendig i tårnrummet, der er adskilt fra skibet, er der afsæt i murene til en aldrig opført hvælving. Kirken har aldrig været af de rigeste, og i 1691 hører man, at den var så forfalden, at "præst og menighed ikke uden frygt og fare tør findes derudi".

I første halvdel af 1800-tallet var man nødt til at nedbryde tårnets overdel.

Kirken blev i 1985 restaureret ret meget. En gammel altertavle fra 1600-tallet, som var afleveret til museet, blev renoveret og genopsat. Endvidere blev der lagt nyt gulv, og meget inventar blev malet på ny.

Klokken er uden indskrift, men ser efter sin form ud til at stamme fra slutningen af 1500-tallet.

På det kvadermurede alter er der et trækors, der er tegnet af arkitekt Ejnar Packness. Rester af en altertavle fra 1600-tallet er nu i Vendsyssels historiske Museum, og et nyere altermaleri, en kopi efter gravlæggelsen af den spanske maler Ribera, er ophængt på skibets nordvæg.

Jeg blev selv konfirmeret i Rakkeby kirke i 1969. For os skoleelever fra Rakkeby og Sdr. Harritslev blev der skiftevis holdt konfirmation i de respektive kirker, og dette år foregik det i Rakkeby Kirke.

Kilde: Birgitte Meyer
Flere artikler