Nu går arbejdet omkring fisketrappen i Bindslev i gang

Foto: Hjørring kommune. Fjernelsen af fisketrappen vil bl.a. give bedre fiskevand i hele Uggerby Å.

Efter at være sat på pause i knapt to år, kan realiseringen af vandplanprojektet omkring fisketrappen i Bindslev nu sættes i gang.

En klage satte i 2021 projektet på ufrivillig pause mens Klagenævnet behandlede klagen. Det tilpassede projekt har netop været i fire ugers høring, og der er ikke indkommet nye klager. Dermed kan maskinerne endelig sætte skovlen i jorden på Danmarks måske største vandplanprojekt.

Projektet finansieres ved tilskud fra EU på 20 mio. - under forudsætning af, at tidsrammen overholdes. Og det er der altså udsigt til nu.

- Vi har imødeset Klagenævnets afgørelse med stor spænding, for der er mange penge på spil i projektet. Nu kan vi endelig komme i gang og få realiseret projektet indenfor den fastsatte tidsramme, siger formand for Teknik- og Miljøudvalget Søren Homann.

Fisketrappen er i følge Statens vandplaner udpeget som en spærring for fisk i vandløbet. Derfor har kommunen en bunden opgave i at skabe fri passage i området omkring den nuværende fisketrappe. Realiseringen af projektet vil åbne op for 210 km vandløb opstrøms.

Det vil på sigt medføre bedre fiskevand i hele Uggerby Å, og dermed øget lystfiskerturisme. Det vil også forbedre leveforholdene for mange forskellige vandlevende dyr og planter.

Samtidig vil projektet ændre området omkring den nuværende fisketrappe og det gamle elværk markant. Et område, som rigtig mange kender og holder af. Derfor har en følgegruppe med repræsentanter for lokale interessenter været inddraget i dialog omkring projektet.

- Det har været vigtigt for alle involverede, at de rekreative værdier i området bliver bevaret. Derfor er der gjort et stort arbejde for at genskabe et naturskønt område, som stadig vil være et yndet udflugtsmål med mange rekreative formål. Det arbejde ser vi frem til at komme i gang med og vi glæder os til at se det færdige resultat til efteråret, siger Søren Homann.

Projektet skal være afsluttet inden årets udgang.

Tidsplanen er stram og de store maskiner rykker ind allerede i dag. Derfor bliver området afspærret og kommunen opfordrer til, at man af sikkerhedshensyn følger skiltningen på stedet.


https://via.ritzau.dk/embedded/release/nu-gar-arbejdet-omkring-fisketrappen-i-bindslev-i-gang?publisherId=12773267&releaseId=13672834&lang=da&widget=true
Denne artikel er udarbejdet af 3. part. Indholdet er hverken sponsoreret eller betalt. De holdninger, der måtte fremgå, repræsenterer ikke redaktionen.
False {
}