Morten Valdemar Munkebæk stiller op for Konservative

Morten Valdemar Munkebæk stiller op for Konservative til Kommunalvalg 2021
Profilbillede

Blå bog

Morten Valdemar Munkebæk er 30 år gammel og stiller op for Konservative. Han er født og opvokset i kommunen og har samlet set boet der i cirka 21 år. Han bor nuværende i Vrå.

I hans fritid interessere han sig for sport, primært tennis, læsning og Hjemmeværnet.

Hvad betyder Hjørring kommune for dig?

"Hjørring Kommune betyder rigtig meget, og jeg ønsker af hele mit hjerte, at kommunen bliver det bedste sted i Danmark at vokse op, leve og blive gammel.

Hjørring Kommune er der, hvor jeg føler mig hjemme – og efter at have boet rundt omkring syd for Limfjorden og på Sjælland, kan jeg med sikkerhed sige, at Hjørring Kommune er det sted, jeg hører til."

Hvorfor stiller du op til kommunalvalg 2021?

"Det gør jeg, fordi jeg ønsker at gøre en indsats for, at kommunen bliver et endnu bedre sted at være. Jeg ønsker at skabe fremgang og vækst, og jeg ønsker at borgerne føler sig set, hørt og anerkendt."

Hvad er dine politiske mærkesager?

"Udvikling I lokalområderne – Vi skal sørge for, at lokalområderne ikke bliver glemt, og vi skal forstærke de succeshistorier, der allerede eksisterer. Som for eksempelvis Vrå, hvor der både er befolkningsvækst og fremdrift blandt andet med den nye skole, den nye svømmehal m.v.

Trafiksikkerhed og infrastruktur – Vi skal sørge for at folk kan færdes sikkert i trafikken. Der er områder, hvor oversigtsforholdene ikke er i orden, cykelstier mangler på store befærdede veje o.lign.

Derudover skal infrastrukturen i Hjørring by genovervejes og nytænkes, for byplanlægningen er langt hen ad vejen forfejlet med halve ineffektive løsninger.

Veteraner – Jeg synes det er rigtig vigtigt, at vi hjælper og anerkender de folk, der har gjort en kæmpe indsats for Danmark ved at lade sig udsende til missionsområder for at løse en opgave for vort land. Jeg vil derfor arbejde på, at der er passende initiativer til stede i kommunen, hvor veteraner kan blive set og anerkendt – og jeg vil arbejde for, at der bliver etableret den hjælp, som udsatte veteraner kan have brug for. Dette kunne for eksempel være en veterankoordinater ved kommunen, samarbejde mellem veteranalliancen og jobcentret m.m."

Hvad er det første, du vil gå i gang med, hvis du bliver valgt?

"Jeg vil selvfølgelig forsøge at påvirke kommunen i en positiv retning herunder forsøge at skabe resultater indenfor mine mærkesager.

Jeg vil ligeledes arbejde benhårdt og forsøge at skabe så bredt en samarbejde, som det kan lade sig gøre, så vi alle kan arbejde for fremdrift og velstand i Hjørring Kommune."

Eventuelle politiske holdninger og meninger i dette portræt tilhører kandidaten og er derfor ikke et udtryk for redaktionens holdning og mening
Kilde: Morten Valdemar Munkebæk