Mette Jensen stiller op for Konservative til KV21

Mette Jensen stiller op for Konservative til KV21
Profilbillede

Blå Bog

53-årige Mette Jensen stiller op for Konservative til kommunalvalget i Hjørring Kommune. Mette Jensen er født og opvokset i kommunen og har bopæl i Hirtshals.

Hvad betyder din opstillingskommune for dig?
Det er her mit liv leves sammen med min mand og en stor del af den nære familie. Det er herfra, vi driver vores virksomhed.
Det er herfra, jeg bruger en stor del af min tid på at skabe positiv omtale om vores fødevarer og områdes unikke natur, så vi kan tiltrække turister, styrke bosætning og frivilligt arbejde - til gavn for vores lokalsamfund.
Sidst men ikke mindst så er det, det sted i Danmark, som mine børn kalder hjem.

Hvorfor stiller du op til kommunalvalg 2021?
Jeg har de sidste fire år, hvor jeg har været en del af Hjørring Byråd bestræbt mig på at være en klar og tydelig stemme for det lokalsamfund, jeg er en del af. Jeg mener, det er vigtigt, at vi som politikere bruger tid på at afsøge mulighederne for at finde de bedste løsninger for kommunens borgere. Jeg mener også, vi skal turde forandre for at bevare. Tænke anderledes, selvfølgelig i respekt for vores historie, men fremtiden bliver også historie en gang.
Det arbejde vil jeg gerne fortsætte med, hvis vælgerne giver mig det mandat.

Hvad er dine politiske mærkesager?
Jeg vil arbejde for, at vores dygtige pædagoger i daginstitutionerne og vores dygtige lærere i alle skoler får mulighed for at sætte børnene i fokus. Pædagoger og lærere skal bruge deres tid på det absolut vigtigste opgave, at sikre vi får det bedste og mest trygge rammer for vores børn. Jeg mener vi skal stoppe op og kigge på nødvendigheden af projekter, kurser og målinger. Vi skal fokusere på kerneopgaven. Jeg mener også er tiden er inde til at kigge på antallet af ledere på skoleområdet. Vi oplevet et faldende børnetal igennem de sidste 10 år, men antallet af ledere er stort set uændret.

Jeg mener, at vi som kommune skal arbejde langt mere aktivt for at planlægge for boligområder, som kan tiltrække private investorer. Investorer der vil bygge de attraktive boliger, som der er stor efterspørgsel på udenfor Hjørring by. Hvis vi i områdebyerne skal kunne tiltrække unge børnefamilier, så kræver det at der altid er attraktive byggegrunde, men også at der kan ske omsætning af huse og det sker kun, hvis der findes gode og attraktive ”seniorboliger. Med planlægning af attraktive seniorboliger er vi samtidig med at sikre et aktivt seniorliv med gode fællesskaber som på frivillig basis kan være med til at udvikle faciliteter, som kan styrke muligheden for samvær og fysisk aktivitet.

Jeg vil arbejde for, at vi i næste byrådsperiode får afsat flere midler til fritids- og folkeoplysningsområdet. Både nu og i fremtiden får Hjørring Kommune brug for at trække på hjælp fra frivillige. Frivillige, som hver dag tager en tørn for fællesskabet, hvad enten det er i den lokale sportsforening, spejdere, bridgeklub eller husflidsforening. Deres frivillige arbejde bør belønnes og deres tid skal bruges på at være den ekstra hånd, tage den ekstra snak og meget andet. Ikke på at skaffe penge så foreningen kan eksistere. Her får vi i høj grad værdi for pengene.

Sidst men ikke mindst, så vil jeg arbejde for og “kræve” at de beslutninger, der får betydning for Hjørring Kommunes borgere både nu og i fremtiden, hvad enten det får økonomiske konsekvenser eller menneskelig konsekvenser, bliver truffet på et ordentlig oplyst grundlag. Jeg mener, at et hvert byråd og den til en hver tid siddende borgmester bør tilstræbe at “et ordentlig oplyst grundlag” vil være uden et politisk filter.

Hvad er det første, du vil gå i gang med, hvis du bliver valgt?
Det første jeg vil gå i gang er at få omprioriteret midler, så vi kan få flere pædagoger og lærere i vores daginstitutioner og skoler.

At der planlægges for attraktive boliger i de områdebyer, hvor efterspørgslen er stor.

Hvad er dine fritidsinteresser?
Er at tilbringe tid med min familie og mine venner - de fylder mig med energi og glæde.

Eventuelle politiske holdninger og meninger i dette portræt tilhører kandidaten og er derfor ikke et udtryk for redaktionens holdning og mening
Kilde: Mette Jensen