Knud Jakob Vibenfeld stiller op for Konservative til KV21

Knud Jakob Vibenfeld stiller op for Konservative til KV21
Profilbillede

Blå Bog

56-årige Knud Jakob Vibenfeld stiller op for Konservative til kommunalvalget i Hjørring Kommune. Knud flyttede til Hjørring for 26 år siden for at arbejde i forsvaret. I dag arbejder han i Ballerup, men han er bosat i Hjørring med sin familie.

Hvad betyder din opstillingskommune for dig?
Jeg har boet i Hjørring kommune i hele mit voksne liv. Det var her jeg fandt kærligheden, slog mig ned og etablerede en familie. Det er her jeg har lyst til at bo resten af mit liv, så jeg mener ikke det er for meget at sige at Hjørring Kommune betyder alt for mig.

Hvorfor stiller du op til kommunalvalg 2021?
Jeg stiller op, fordi jeg søger indflydelse. Indflydelse på hvordan mit eget liv kan leves i fremtiden. Indflydelse på hvordan mine børn og families liv formes og indflydelse på, hvordan kommunen som helhed og borgernes vilkår bliver. Kommunen har det sidste kvarte århundrede stagneret og der er brug for nytænkning og en ny vej til vækst og udvikling i kommunen, hvis vi skal have råd til at opretholde serviceniveauet på nuværende niveau.
Jeg vil gerne arbejde for at hele Hjørring Kommune bliver et endnu bedre sted at være!

Hvad er dine politiske mærkesager?
Infrastruktur og vækst:
• En velfungerende infrastruktur er vigtig for at fastholde studerende og pendler i kommunen og en forudsætning for erhvervslivets virke.
• Gode vækstbetingelser til erhvervslivet vil skabe økonomisk fremdrift og flere jobs.
Det gode liv – hele livet:
• Seniorliv med fokus på livskvalitet - seniorfælleskaber - hjælp i hjemmet efter individuelle ønsker og mulighed for at vælge privat plejehjem.
Naturen for os og turisterne:
• Naturen er vores vigtigste ressource og vi er alle ansvarlige for at passe på miljøet.
• Vi skal fremme turisterhvervet, da det er nøglen til at få overskud på kontoen. Vores natur er det vigtigste trækplaster.

Hvad er det første, du vil gå i gang med, hvis du bliver valgt?
Det afhænger jo meget af hvilke udvalg man bliver en del af. Men sikkert er det, at jeg helt vil arbejde med sager der relatere sig til mine mærkesager. Der skal gøres lettere at være pendler, så folk bliver boende eller flytter til byen. Indfaldsvejene til Hjørring skal forbedres og der skal arbejdes aktivt for en ringvej sydvest om byen, hvilket ikke kun vil komme borgerne i Hjørring til gavn men også oplandet vest for. Det vil også komme turisterhvervet til gavn. Vi har gået for stille med dørene i forhold til at markedsføre vores landsdel. Vi vil gerne dele denne perle med andre for det er der nemlig penge i.
Der skal gøres en målrettet indsats for at der kommer nogle flere uddannelser til Hjørring. Det er de færreste der er klar over at Danmarks Tekniske Universitet har en afdeling i Hirtshals. Mon ikke det kan bruges til at sætte noget større i gang? Vi skal arbejde målrettet med at forbedre biodiversiteten og træffe klimavenlige valg der også tager hensyn til miljøet. Her er et kæmpe potentiale inden for forskning uddannelse og erhvervsliv.
Det skal være let at etablere en virksomhed i Hjørring Kommune. Vi bør nemlig arbejde for at der bliver skabt nogle flere arbejdspladser. Der skal være brug for alle. Også dem der har levet på kontanthjælp i årevis. Der skal bidrages til fælleskabet så længe man kan. Når man så ikke kan mere så skal man have indflydelse på hvordan man vil leve i sin alderdom. Kommunen skal ikke stille hindringer i vejen for at det frie initiativ etablere private plejehjem.

Hvad er dine fritidsinteresser?
Jeg bruger meget tid i naturen som jæger og med vores hunde. Jeg sanke naturligvis selv det der skal til for at fremstille den helt rigtige bjesk. Jeg er historisk interesseret og læser en del. Så kan det vel ikke undre at jeg også interessere mig for politik.

Eventuelle politiske holdninger og meninger i dette portræt tilhører kandidaten og er derfor ikke et udtryk for redaktionens holdning og mening
Kilde: Knud Jakob Vibenfeld