Forsvarets Kantiner søger en administrativ medarbejder til Back Office i Hjørring

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Forsvarets Kantiner, som er en del Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse, søger en kollega til Back Office, som kan bidrage til udvikling af kantinerne og til at bistå med implementering af nye tiltag.

Om os

Forsvarets Kantiner har 56 kantiner fordelt over hele landet, hvor vi servicerer alle Forsvarets ansatte med forplejning. Back Office for Forsvarets Kantiner, hvor du vil blive ansat, er bindeleddet mellem den decentrale drift og Ejendomsstyrelsens hovedkontor i Hjørring. Vi består af 7-8 medarbejdere som refererer til chefen for Staben i Forsvarets Kantiner.

Vi er en del Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse, og har hovedkontor i Hjørring. Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse leverer og udvikler de fysiske rammer for de militære operative enheder og de øvrige myndigheder under Forsvarsministeriet. Det gælder alt fra både vedligehold af bygninger og arealer, rengøring og mad i kantinerne.

Om stillingen

I Back Office har vi en bred opgaveportefølje, som meget groft kan opdeles i to hovedkategorier. Den ene værende understøttelse af driften og administration, hvor opgaverne spænder meget bredt; lige fra at bistå køkkencheferne i rekvirere reparatører til at udbedre en defekt ovn og til f.eks. at planlægge seminarer for køkkencheferne. Den anden hovedkategori er ledelsesunderstøttelse. Her vil du i høj grad være den, som støtter ledelsen i forsvarets Kantiner med styring af eksempelvis møder i samarbejdsudvalg og arbejdsmiljøudvalg. Dette gælder hele processen med forberedelse, afvikling, referater og opfølgning på opgaver. Det samme gælder desuden for ledelsens øvrige møder, hvor du har stor andel i at støtte og forberede møder – herunder også seminarer i Forsvarets Kantiner.

En anden væsentlig del af dit arbejder, består i at udarbejde vores nyhedsbreve, som udsendes hvert kvartal. Vores nyhedsbreve er en vigtig kommunikationsform, sammen med vores månedlige onlinemøder, rettet vores køkkenchefer, som har arbejdssted fordelt over hele landet. Som skrevet her, har vi medarbejdere fordelt over hele landet, og det fordrer stor koordination, når vi skal afvikle møder, samarbejde og udvikle på tværs. Derfor er det vigtigt, at du har et stort overblik og kan kommunikere positivt med mange forskellige kollegaer og ledere via telefon og mail – hvor du kan gøre budskaber konkrete og forståelige.

Hos os er det vigtigt, at vi ikke kun fremstår som seviceminded, men også er det til fingerspidserne. Vi supporterer vores kollegaer, som hver dag arbejder for, at skabe gode oplevelser for Forsvarets ansatte, og de har alle fortjent at vi gør os umage. Det gælder også i vores mere interne og forvaltningsmæssige opgaver, hvor du også bidrager til, at vi efterlever regler og love inden for vores arbejdsfelt. Her vil du også støtte kollegaer med f.eks. rejser og udlæg, som skal tastes i SAP/DeMars. Sidst men ikke mindst, skal du være vores superbruger i vores interne bestillingssystemer, hvorfor en kendskab hertil er afgørende for stillingen.

Du kommer således til at arbejde i en central rolle, hvor du understøtter både organisationens decentrale og centrale ledelse. Du skal ligeledes koordinere med kollegaer på tværs af Ejendomsstyrelsen, og derfor er det vigtigt at du er udadvendt og tryg ved at indgå i nye samarbejder. Ligeledes kræver stillingen gode samarbejdsevner med kollegaer på tværs af sektionerne.

Med udgangspunkt i din kontorplads på Hjørring kaserne, er du tæt på kollegaer i Ejendomsstyrelsen, hvormed der er et stort samarbejde med. Derfor stilles der også krav til samarbejdsevner. Du vil opleve at have stor fleksibilitet i forhold til arbejdstid og der er mulighed for at arbejde hjemme.

Om dig

Af hensyn til opgaverne er det afgørende, at du har indgående kendskab til Forsvaret og ønskeligt også kantinebranchen. Erfaring fra lignende stilling blive vægtet højt.

Det forventes af dig, at du er selvstændig og kan opsøge opgaver, og ikke mindst være forudsigende ift. behov og ønsker til ledelsens møder.

Din positive energi anvendes i dit arbejde til at skabe løsninger og til at bidrage til godt samarbejde i komplekse opgaver. Du anvender dit gode humør i det daglige med samarbejdspartnere i en dynamisk hverdag, som nogle gange er præget af en uforudsigelig og travl hverdag. Her skal både driftsopgaver og udviklingsopgaver balanceres. Der kan til tider være korte deadlines, så du må indimellem skulle skifte mellem opgaver med kort varsel.

Ansættelsesvilkår

Ansættelse og aflønning sker i henhold til den enhver tid gældende organisationsaftale for
Kontorfunktionærer, laboranter og It-medarbejdere (HK) og den til enhver tid gældende
fællesoverenskomst mellem Skatteministeriet og Offentlige Ansattes Organisationer – Det Statslige område (OAO-S-Fællesoverenskomsten).

Afhængigt af dine kvalifikationer og færdigheder, er der mulighed for forhandling af tillæg. Der er til stillingen tilknyttet en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning.

Stillingen er en fuldtidsstilling på 37 timer inkl. frokostpause.

Som ansat under Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforholdet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Du er velkommen til at høre mere om stillingen hos Chef for Staben for Forsvaret Kantiner, Kasper Maarup Andersen på telefon 7281 3033 eller på mail: FES-FK-CHST@MIL.DK.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent Betina Koch-Søfeldt på telefon 7281 9128.

Ansøgningsfristen er den 2. maj 2024. Vi behandler ansøgningerne løbende, så send gerne din ansøgning allerede i dag - vi glæder os til at høre fra dig.

Stillingen ønskes besat 1. juni 2024.

Du søger stillingen via linket og vi beder dig vedhæfte både din ansøgning, CV og kopi af dit uddannelsesbevis.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM FORSVARSMINISTERIETS EJENDOMSSTYRELSE:
Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse støtter og servicerer militære operative enheder og øvrige myndigheder under Forsvarsministeriet ved at levere og udvikle de fysiske rammer, som er nødvendige for deres virke. Ejendomsstyrelsen leverer et full service koncept, hvor opgaverne omfatter; facility management, nybyggeri, vedligehold, miljø- og energiopgaver samt naturpleje – og udføres overvejende via eksterne leverandører.
Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse har hovedkontor i Hjørring, men har medarbejdere på tjenestesteder over hele landet. Vi har i alt 860 etablissementer spredt ud over hele Danmark. Ejendomsstyrelsen er overvejende en civil arbejdsplads, der er båret af stærke fag- og videnfællesskaber. Styrelsen har ejendomsdriften i centrum: Både i opgaveløsningen med vores kunder og i forhold til kompetenceudvikling af vore medarbejdere.

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Hjørring Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse, Arsenalvej , 9800 Hjørring

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 02-05-2024; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/6032644

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet