Socialrådgiver/socialformidler søges til barselsvikariat i Familie- og Handicapafdelingens Modtagelse

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Vi søger en socialrådgiver/-formidler til et barselsvikariat med tiltrædelse 1. juni 2024 eller snarest muligt herefter.

I Familie- og Handicapafdelingen er vi organiseret i et bydistrikt, et landdistrikt, en modtagelse med et Indsatsteam, et handicapteam og et familieplejespeciale under nærmeste ledelse af 5 teamledere samt en afdelingsleder.

Vi arbejder med udgangspunkt i fagstrategien ”Fælles Børn – Fælles Indsats”, hvor retningen er sat for et lavere sagstal, tidlige forebyggende indsatser, hyppig opfølgning samt inddragelse af barnet, familien, netværket og ikke mindst de professionelle fagpersoner omkring barnet ud fra den løsningsfokuserede metode; Signs of Safety.

I Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltningen har vi en fælles defineret kerneopgave; ”Sammen skaber vi trivsel, læring og udvikling for børn, unge og familier”, hvor vores målgruppe er børn, unge og familier i udsatte positioner samt børn og unge med funktionsnedsættelser samt deres familier.

Vi yder socialfaglig rådgivning, behandler underretninger, laver screeninger, afdækninger og børnefaglige undersøgelser. Derudover iværksætter vi forebyggende indsatser (§30), samt behandler ansøgninger om kompensation for tabt arbejdsfortjeneste og merudgiftsgodtgørelse, og iværksætter øvrige hjælpeforanstaltninger indenfor rammerne af barnets lov.

Vi anvender DUBU som IT- fagsystem og dermed også ICS som socialfaglig metode i vores screeninger, afdækninger og børnefaglige undersøgelser.

Derudover arbejder vi med en specifik faglig arbejdsmetode, der tager udgangspunkt i tilknytningsteori og mentalisering, som er det teoretiske fundament for vores tilgang i sagerne.

Vi værdsætter at være en organisation med højt til loftet og kort vej fra idé til handling. Vi lægger ligeledes vægt på at være et arbejdsfællesskab med tillid, dialog og arbejdsglæde, og yder gerne en ekstra indsats for hinanden og kerneopgaven.

Derfor har vi også høj grad af frihed under ansvar f.eks. i forhold til fleksibel arbejdstilrettelæggelse og hjemmearbejde, så arbejdsliv og privatliv kan hænge sammen.

Der er tale om et barselsvikariat i vores Modtagelse, hvor der arbejdes ud fra barnets lov, og hvor arbejdsopgaverne er varierende og alsidige. Vi behandler underretninger, udarbejder screeninger og afdækninger. Yder rådgivning og vejledning til børn, unge og familier.


Om dig:

 • Du er uddannet socialrådgiver/-formidler
 • Du har interesse i myndighedsarbejdet og særligt i fagligheden på børne- og familieområdet
 • Du har lyst til at udvikle dig fagligt og personligt og deltager aktivt i udviklingsprocesser
 • Du kan lave en socialfaglig analyse og vurdering, og har en systematisk og målrettet tilgang i sagsarbejdet
 • Du er anerkendende og ressourceorienteret i din tilgang til borgerne, og vægter inddragelse af barn, ung og familie højt
 • Du kan træffe myndighedsbeslutninger og bevare overblikket i konfliktfyldte situationer
 • Du arbejder helhedsorienteret og inddrager altid relevante samarbejdspartnere i sagen
 • Du kan prioritere i pressede situationer og nå dine deadlines, selvom mange arbejdsopgaver er i gang på samme tid
 • Du har barnet i centrum, og tænker i bedste og mindst indgribende løsninger så tæt på et almindeligt hverdagsliv som muligt
 • Du bidrager til, at vi har tillid, dialog og arbejdsglæde på arbejdspladsen, og bidrager aktivt til et godt arbejdsmiljø
 • Du skal være indstillet på at indgå i en faglig udvikling af vores specifikke faglige arbejdsmetode. Arbejdsmetoden danner grundlag for afdelingens fælles sprog og faglige analyser og inddrages i supervisionen af teamet.

Om os:
 • Vi har et meningsfuldt arbejde med høj grad af ansvar og medindflydelse
 • Vi har en afvekslende og udfordrende arbejdsdag med gode muligheder for faglig og personlig udvikling
 • Vi har mange tværfaglige og tværgående samarbejdsrelationer, og arbejder relationelt koordinerende mhp. at sikre gode overgange og tværfaglige indsatser til glæde for barnet, den unge og familien
 • Vi har et godt kollegialt sammenhold
 • Vi har ledelse tæt på - bl.a. med sagsgennemgange, ledelsestilsyn og tilgængelighed ift. faglig sparring/retning i sagerne
 • Vi har en arbejdsplads, hvor faglighed og arbejdsmiljø prioriteres højt.

Praktiske oplysninger
Løn- og ansættelsesvilkår fastsættes i henhold til gældende overenskomst.

Du kan få yderligere oplysninger om stillingen hos teamleder for Modtagelsen og Indsatsteam Mette Jensen på tlf. 41 22 35 51.

Forud for endelig ansættelse i stillingen indhentes der børneattest/straffeattest, samt relevante referencer efter aftale med ansøger.

Det er en fordel, at du har kørekort.

Ansøgningsfrist den 7/5-24.


Der henvises i øvrigt til:
Hjørring kommunes Børne-, Unge- og Familiepolitik
Fælles børn - Fælles indsats
Forebyggelses- og indsatspolitikken
Fælles Ansvar
Ungegarantien
Sammen om Kerneopgaven


Hjørring Kommune har røgfri arbejdstid
Det betyder, at medarbejdere ikke må ryge i arbejdstiden - hverken inde eller ude.


Send ansøgning online
Du sender din ansøgning, CV og relevante bilag via vores rekrutteringssystem. Du bliver guidet igennem processen ved at trykke på knappen "Send ansøgning".

Vi ser frem til at modtage din ansøgning.

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Hjørring Kommune

-Virksomheden tilbyder:

-Arbejdsgiver:

Hjørring Kommune, Springvandspladsen 5, 9800 Hjørring

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 07-05-2024; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/6031909

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet