Sektionschef til Forsvarets Lønadministration

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Vil du lede og motivere fagligt dygtige medarbejdere til at yde deres bedste?

Bringer du dine gode og solide lønadministrative kompetencer i spil? Og er du en god sparringspartner for dine ledere og medarbejdere?

Om os

Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse har til huse på Hjørring Kaserne, hvor du er en del af en stor organisation med 250 kolleger.

Vi har en bred vifte af kompetencer i FRS med fokus på samarbejde, løsninger, sparring og faglighed.

Vi bestræber os på at gøre arbejdsdagen spændende og produktiv for alle. Og vi ønsker at optimere og udvikle vores kompetencer, så vi bedst muligt opnår de resultater, som vi stiler mod.

Vi lægger stor vægt på vores trivsel, udvikling, involvering og tilbyder en god work life balance med plads til fleksibilitet og familieliv.

I FRS støtter og rådgiver vi bredt ud i Forsvarsministeriets koncern, og vi lægger stor vægt på at være de bedste til det, vi gør.

Om stillingen

Du videreudvikler og sikrer ressourcer i en sektion med to mellemledere og 55 medarbejdere, der varetager lønadministrationen af alle forsvarets 25.000 medarbejdere.

Du sikrer en effektiv opgavevaretagelse med høj kvalitet, gennem planlægning, prioritering
og styring.

Og du:

• sikrer Regnskabsstyrelsens interesser i relevante koncernfælles udviklingsprojekter, blandt
andet overgang til nyt lønsystem.

• sikrer en fortsat udbygning og vedligeholdelse af et stærkt finansielt kontrolmiljø inden for eget
fagområde.

• understøtter løbende kompetenceudvikling i sektionen, og følger op på effekten af den.

• viderefører og styrker det faglige samarbejde med koncernens HR styrelse.

• bidrager til udvikling af strategiske initiativer i FRS, og du implementerer strategiske tiltag
i egen sektion.

Du er en vigtig sparringspartner for dine specialiserede medarbejdere i både faglige og processuelle spørgsmål, og du sætter retning og får medarbejderne med dig.

Du samarbejder tæt med sektionschefer i Regnskabsstyrelsen og med fagchefer Forsvarsministeriets Personalestyrelse.

Du refererer til afdelingschefen for Løn- og Finansafdelingen, og du er en del af en erfaren chefgruppe på 10 sektionschefer, hvor du bidrager til sparring og samarbejdet.

Om dig

Du har erfaring inden for drifts- og målstyring, procesoptimering, udvikling og ledelse, og du har fokus på medarbejderenes motivation og trivsel.

Du er resultatorienteret og engageret, og du sikrer drivkraft i dine opgaver og i dit chefvirke.

Du kan varetage de fagspecifikke relationer og løbende samarbejde, med øvrige styrelsers militære chefer og ledere samt have et indgående kendskab til forsvarets personelsammensætning, herunder de militære stillingsniveauer og personelkategorier.

Fagligt har du:

• en relevant uddannelse inden for økonomi

• stor erfaring inden for shared services og er fortrolig med de statslige beslutningsprocesser

• et indgående kendskab til, eller har arbejdet indenfor, de lønadministrative fagområder
på koncernniveau - og gerne i en statslig organisation

• evne til at lede gennem ledere, så medarbejderne trives og udfolder deres fulde potentiale.

Du kommunikerer venligt, klart og tydeligt, og du er tillidsvækkende med gode relationskompetencer.

Ansættelsesvilkår

Stillingen er en chefsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Hjørring.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Stillingen er slået op civilt og militært
KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte afdelingschef Lene Fleng Madsen på tlf. 7281 0749.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Lisbeth Baldus ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse mail FPS-LBA@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er den 14. december 2023 og samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter.

Stillingen er til besættelse snarest muligt.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM FORSVARETS REGNSKABSSTYRELSE
FRS varetager og sikrer den samlede regnskabsvirksomhed i koncernen. Opgaverne spænder vidt – fra betaling af regninger, bogføring og lønadministration, til udvikling af regnskabsmodeller og regnskabssystemer. Det er samtidig vores opgave at bidrage og understøtte den løbende forretningsmæssige udvikling i koncernen. Som sparringspartner lægger vi vægt på at skabe værdi og sikkerhed i alt, hvad vi gør.

Vi er beliggende i Hjørring og beskæftiger 250 medarbejdere, primært med civil baggrund. Vi arbejder ud fra en kundevendt vinkel, hvor vi stræber efter at gøre det nemt og sikkert at være kunde hos os, og samtidig evner at dække kundens behov.

Som arbejdsplads har vi fokus på helhedsforståelse, medarbejderinvolvering og samarbejde på tværs i organisationen.

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Hjørring Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse, Arsenalvej , 9800 Hjørring

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 14-12-2023; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/5955280

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet