Mette Brath stiller op for Venstre

Mette Brath stiller op for Venstre til KV-21
Profilbillede

Blå bog

Mette Brath er 52 år gammel og stiller op for partiet Venstre.

Hun underviser i Bagterp Gymnastik og underviser motion for Ældresagen i Vendia-hallen. Derudover er hun med til at arrangere Stafet for Livet i Hjørring på 7. år.

Mette er både uddannet frisør og kost-og livstilsvejleder, som hun arbejder med ved siden af hendes job i salonen.

Hun har altid boet i Hjørring Kommune. Hun er født i Harken og opvokset i Poulstrup. De seneste 30 år har hun boet på Frilandsvej i Hjørring, hvor hun både arbejder som selvstændig frisør og bor med hendes mand.

Hvad betyder Hjørring Kommune for dig?

"Jeg elsker Hjørring Kommune. Jeg vil så gerne, at vi alle får det bedste liv. Ingen skal tabes i skolen eller ungdommen. Alle aldre fortjener et værdigt liv, men vi skal også alle selv tage ansvar for eget liv og bidrage til samfundet.

Vi har ALT: natur, havet, skove, kultur, skoler, teatre, haller, stadion, men vi mangler i den grad iværksættere, erhverv, industri og arbejdspladser.

Fremadrettet bliver borgerne i ældregruppen markant større og de arbejdende årgange desværre væsentlig mindre. Så vi får brug for, at vores unge uddanner sig inden for plejesektoren og håndværksmæssige fag .

I dag flytter 1/3 del af vores unge væk for at uddanne sig. Desværre har vi ikke nok arbejdspladser, der matcher deres drømme i kommunen. Vi har allerede nu, alt for få håndværkere og plejepersonale, og med mange pensionister der lever længere, har vi brug for en markant forbedring på arbejdsmarkedet. Ungegarantien er en fantastisk mulighed til at få den gruppe unge i job, der tidligere blev tabt."

Hvorfor stiller du op til kommunalvalg 2021?

"Jeg stiller op til kommunalvalget efter flere års tilløb.

I hele mit voksne liv, har jeg lyttet til borgere i alle aldre og hørt, hvad der rører dem. Jeg har set udefra, hvordan mennesker ofte kastes frem og tilbage i systemet. Lange ventetider på sagsbehandlinger, hjælp og støtte, udredning mm.

Jeg tror på, at vi kan spare mange penge og bekymringer i familierne ved tidligere og hurtigere indsats. Ved mere forebyggelse helt fra lille barn og op gennem livet. Jeg ville ønske at udsatte familier eksempelvis fik frikontingent til fritidsaktiviteter, så alle fik muligheden for at være en del af det fællesskab, der er i foreninger."

Hvad er dine politiske mærkesager?

"1. Flere midler til tidligere indsats i børne/unge-området/misbrug. Mere forebyggelse kan spare bekymringer, penge og vores unges ungdomsår.

Hvordan: Dialog med både forældre, pædagoger og lærere. Frihed til de professionelle, de ved bedst. Hurtigere støtte og evt. udredning. Flere SSP’er.

2. Skabe liv, vækst og arbejdspladser i HELE kommunen. Også i ydreområderne. Lytte til ildsjælene. Udnytte den fantastiske egn til endnu bedre turisme. Mindre prestige, mere fornuft. Vi kan prioritere anderledes.

Hvordan: Flere uddannelser, elevpladser, vækst til nuværende virksomheder, tiltrække erhverv til Hjørring Kommune, udvidelse af havnen, markedsføre kommunen bedre mm.

3. Bedre vilkår til ældre. Den ældste generation er skyld i vores velfærd i dag og fortjener bedre. Er åben for friplejehjem.

Hvordan: Jeg foreslår en "Ældre-garanti", Ja til Friplejehjem, ja til ældrefællesskaber, ja til frivillige sammenhold i de mindre byer og ja til omsorg for medmennesker. Dialog med ældreplejen.

4. Den unge generation bliver eller kommer tilbage til kommunen, så vi fortsat har råd til velfærden i kommunen. Kommunen skal være attraktiv at bo i for alle aldre. Skabe gode udendørsmiljøer til alle aldre.

Hvordan: Flere studieretninger til Hjørring, Headspace og Ungegarantien bevares, støtte op om initiativer til især de unge. Forebygge spildte år. Lyt til SSP.

5. Rigt foreningsliv i alle kommunens haller. Skabe udendørs oplevelser som MTB-baner, stisystemer, skater-anlæg mm.

Hvordan: Corona har været hård ved foreningslivet. Bakke op om frivillige ildsjæles ideer. Bakke op om initiativer i de mindre samfund. Sikre skoleveje ( eksempelvis ensrette Skolevangen og udbedre Halvorsmindevej)

6. Vores handicappede borgere skal, så vidt det er muligt, blive i egen kommune, og skabe arbejdspladser i Hjørring Kommune.

Hvordan: Undgå unødige anbringelser udenfor kommunen. Skab arbejdspladserne her, i stedet for at sende pengene videre.

7. Bedre vilkår for midtbyens butikker, bedre parkeringsforhold mm. Vi skal have en midtby med smukke områder og parker, vi kan være stolte af.

Hvordan: Barkflis og bunddække. Tæt dialog med handelsstandsforeningen m.fl. Skabe en attraktiv midtby, der huskes for mere end Krummes flotte tog."

Hvad er det første, du vil gå i gang med, hvis du bliver valgt?

"Det første jeg vil arbejde for er markedsføring af vores vidunderlige kommune for at tiltrække borgere og virksomheder til hele kommunen. En video om Hjørring Kommunes vidunderlige muligheder: 25 min fra Aalborg , Hirtshals havn er porten til henholdsvis Norden og Europa, det skal udnyttes bedre.

Jeg tror på, at vi med markedsføring og ja-hatten på vil kunne tiltrække iværksættere, arbejdskraft, børnefamilier og unge til, så vi kan bevare vores velfærd i kommunen . Og udbygge de mindre byer med mere bosætning. Udvikle i stedet for at afvikle. Flere hænder fra lille til gammel. Vi fortjener det bedste . Og jeg vil gerne, at vi både har kommunale OG private institutioner, skoler, alderdomshjem OG plejehjem i kommunen.

Jeg vil være borgernes talerør."


Eventuelle politiske holdninger og meninger i dette portræt tilhører kandidaten og er derfor ikke et udtryk for redaktionens holdning og mening
Kilde: Redaktionen