Mathias Holger Nielsen stiller op for Det Konservative Folkeparti til KV21

Mathias Holger Nielsen stiller op for Det Konservative Folkeparti til kommunalvalget i Hjørring Kommune.
Profilbillede

Blå bog
20-årige Mathias Holger Nielsen stiller op for Det Konservative Folkeparti til kommunalvalget i Hjørring Kommune. Han har boet i kommunen hele sit liv og er til dagligt bosat i Hjørring C.

Hvad betyder din opstillingskommune for dig?
"Hjørring Kommune er mit hjem, og det vil det altid være. Det er her jeg er født og opvokset, og det er også her jeg vil leve mine sidste dage."

Hvorfor stiller du op til kommunalvalg 2021?
"Hjørring Kommune har brug for forandring, og har brug for nytænkning i byrådet. Der er brug for en ung, som kan trække gennemsnitsalderen ned og komme med nogle nye ideer. En gennemsnitsalder på 57 år i Hjørring Byråd er simpelthen for meget. Ingen byrådsmedlemmer er under 40 år - men det skal vi ændre. De unge skal også høres."

Hvad er dine politiske mærkesager?
En ung og aktiv studieby
"Hjørring skal være studieby nr. 1 i Vendsyssel. Vi skal skabe noget unikt og sikre det bedst mulige studiemiljø, så vi bliver en kommune med attraktive tilbud til unge. Jeg vil arbejde for flere praktikpladser, der kan understøtte valget af Hjørring som studieby. Skabe et miljø, hvor unge, frivillige foreninger og ungdomsorganisationer kan samles. Og ikke mindst sikre et Ungeråd, der kan varetage unge og studerendes interesser og behov."

Et mangfoldigt fritids- og kulturliv - for alle
"Når det gælder om at fastholde vores borgere, men også tiltrække nye, så er fritids- og kulturlivet et vigtigt område. Vi skal have et bredt udbud inden for sport, kultur og fritidsaktiviteter i vores kommune. Jeg vil arbejde for løbende at investere i kommunale idrætsanlæg, samt nye gang-, løbe- og cykelstier, som også kan være med til at øge sikkerheden for vores børn. Jeg ønsker at styrke ressourcerne for det frivillige foreningsarbejde og sikre at børn og unge tiltrækkes foreningslivet."

En smuk natur og et grønt miljø
"Vi har en forpligtelse for at bevare naturen. Jeg vil arbejde for en bæredygtig kommune, som giver plads til nytænkning. Det skal derfor være muligt at opstille anlæg, som udvinder energi fra sol, vind og vand og placere de mest støjende, hvor der i forvejen er støj. Vi skal udnytte bæredygtig energi, når det er økonomisk fordelagtigt."

Hvad er det første, du vil gå i gang med, hvis du bliver valgt?
"Jeg vil kæmpe de unges sag, og sikre et Ungeråd i Hjørring Kommune, som har høringspart i byrådssalen på samme plan som Ældrerådet. På denne måde kan vi sørge for, de unge bliver hørt. Det er ikke kommunen som skaber borgerne, det er borgerne som skaber kommunen - og vi skal huske de unge."

Hvad er dine fritidsinteresser?
"Jeg er meget interesseret i alt musik, teater og sport. Lige her for tiden er jeg ved at øve til Hjørring Sommerspils Jubilæumsshow, hvor vi skal lave et lille stykke fra Grease. Derudover spiller jeg meget musik og spiller fodbold, når tiden er til det."

Eventuelle politiske holdninger og meninger i dette portræt tilhører kandidaten og er derfor ikke et udtryk for redaktionens holdning og mening
Kilde: Mathias Holger Nielsen