Husk de lovpligtige arbejdspladsvurderinger

Profilbillede

De fleste danskere bruger en stor del af deres vågne timer på jobbet. Det er derfor super vigtigt, at man har en arbejdsplads, som er sikker og hvor man trives fysisk såvel som psykisk i et godt og sundt arbejdsmiljø. Ligesom det er vigtigt, at undgå og forebygge skader og sygdomsforløb pga. arbejdet.

Beskyt medarbejderne

Indeklimaet på en arbejdsplads har stor betydning for helbred, velvære og trivsel. Udover at det kan gå udover det fysiske og mentale helbred, hvis der er et dårligt indeklima, så kan det også have en negativ effekt på produktiviteten og dermed også en negativ effekt på bundlinjen i virksomhedens regnskab.

Alle virksomheder med ansatte skal lave en skriftlig arbejdspladsvurdering. Arbejder man for eksempel med farlige stoffer og materialer, skal man have lavet en kemisk APV. En kempisk APV er en kemisk risikovurdering, som kan skabe overblik over, hvor og hvordan medarbejdere bliver udsat for potentielt farlige kemikalier og kemiske produkter. Formålet med en kemisk APV er at beskytte medarbejderne. En kemisk APV er med til at skabe overblik over, hvor og hvordan medarbejdere kan blive udsat for farlige kemikalier og kemiske produkter.

Det fysiske, psykiske og sociale arbejdsmiljø

Når man taler om arbejdsmiljø, bruger man tre begreber. Det fysiske, det psykiske og sociale arbejdsmiljø. I arbejdsmiljøet er alle virksomhedens ansatte inkluderet og det er et fælles ansvar, at arbejdsmiljøet på arbejdspladsen er sundt, så alle medarbejdere trives. At man trives på sit arbejde betyder først og fremmest, at man ikke bliver overbelastet og syg af at gå på arbejde. Belastninger kan både være fysiske og psykiske. Undersøgelser har vist, at medarbejdere, som har et godt arbejdsmiljø, er mere effektive end medarbejdere med dårligt arbejdsmiljø. Hvad angår det sociale arbejdsmiljø, kan et dårligt socialt arbejdsmiljø være et sted, hvor der hersker vold, mobning, sexchikane, sladder, trusler og drillerier. Et godt socialt arbejdsmiljø kræver, at de personlige og professionelle grænser respekteres.

Hvad er arbejdstilsynet?

Kan en virksomhed ikke selv finde ud af, at sørge for et ordentligt arbejdsmiljø, kan arbejdsmiljørepræsentanten hjælpe. Er dette ikke tilstrækkeligt, kan man bede om et besøg af arbejdstilsynet, som så forholder sig til tilstandene på arbejdspladsen .Arbejdstilsynet er den danske myndighed på arbejdsmiljøområdet. Arbejdstilsynets formål er at fremme et trygt, sikkert og sundt arbejdsmiljø på de danske arbejdspladser.

Arbejdstilsynets hovedopgaver er at fremme et sikket, sundt og udviklende arbejdsmiljø. Herudover er opgaverne at forebygge nedslidning, sygefravær og udstødelse fra arbejdsmarkedet. Det er arbejdspladsens ansvar at sørge for, at arbejdsforholdene på arbejdspladsen er sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarlige.

Dette indhold er annoncørbetalt og er produceret i samarbejde med en annoncør.
Kilde: Redaktionen