Historien om Svanelunden

Kilde: Birgitte Meyer
Profilbillede
Birgitte Meyer Journalist

Da Svanelunden opstod, var det på initiativ af købmand Jørgen H. Nielsen i 1878, og det blev anlagt på dét, der dengang var nogle nøgne bakker syd for jernbanestationen. Arealet var dengang ejet af Hjørring kommune, og beplantningsarbejdet blev udført som beskæftigelsesarbejde iværksat af kommunen, for at afhjælpe en stor arbejdsløshed 1877-78. I 1884 købte kommunen også et sumpet engdrag syd for bakkerne, og her blev der udgravet en dam, som skulle bruges til skøjtebane.


Foto: Konsul Jørgen H. Nielsen.

Der blev fra starten udsat et svanepar i dammen, og det gav anledning til at anlægget herefter blev kaldt Svanelunden, et navn der blev officielt i 1888. Samme år blev det besluttet at udvide anlægget og at opføre en pavillon på stedet. Den har man siden ombygget af flere gange. Parken blev også udstyret med en musiktribune, og stedet dannede efterhånden rammen om mange forskellige arrangementer. 1927 blev der udgravet endnu en dam, igen, endnu engang udført som kommunalt beskæftigelsesarbejde.

I 1898 blev der opstillet et bronzerelief af Enrico Dalgas udført af Andreas Poulsen og i 1916 en buste af parkens grundlægger Jørgen H. Nielsen, udført af Just Nielsen Somdrup.

 Jørgen H. Nielsen var medlem af Hjørring byråd i 30 år. Og ud over at være en driftig forretningsmand, lagde han også kræfter i meget andet, som havde betydning for Hjørrings udvikling, og som sætter sit præg på byen den dag i dag. Bl.a. var han initiativtager til anlæggelse af Nordre Anlæg i 1871. Han var med til at etablere anlægget ved Sct. Knuds Kilde i 1904, og senere til at rejse de mange mindesten på stedet. I 1889 var han medstifter af Vendsyssel historiske Museum.

Da Hjørring station blev udvidet i perioden 1939-1942 inddrog man en del af Svanelunden mod nord. Til gengæld indlemmede Hjørring kommune i 1945 et større areal øst for Svanelunden i byens grønne områder. Der var blevet gravet tørv på stedet under besættelsen. Området blev tidligere kaldt Palleskær enge, men fik derefter navnet Folkeparken. Senere blev der opstillet en mindre tribune og anlagt en lille soppedam, som i dag bruges som skøjtebane om vinteren, idet Svanedammen, den oprindelige skøjtebane, kun meget sjældent er sikker at skøjte på.

 Svanelunden ejes af logen Sct. Olai, og de benytter den til møder. Præcis 1/10 2006 fejrede logen sit 50 års jubilæum. Det var ikke nogen helt almindelig fest, for logen holdt en reception for inviterede gæster.

Logen blev stiftet 6. oktober 1956 som den 11. loge under Serapions-ordenen i Danmark. Den første af slagsen blev stiftet i 1884. Udadtil blev jubilæet markeret med en donation på 130.000 kr.

Logen købte oprindelig bygningen af Hjørring Kommune i 1969 på et tidspunkt, hvor bygningen var i en elendig forfatning efter at der gennem flere år havde været holdt ungdomsfester.

Mange talte om, at bygningen burde rives ned, men logen reddede den specielle bygning fra 1888 ved at overtage den billigt fra kommunen. Til gengæld har logen sat bygningerne grundigt i stand i flere omgange, og i dag er det et yndet feststed, ligesom de danner rammen for en række logers møder - blandt andre Logen Sct. Olai selv.

Svanelunden kunne indvies efter renoveringen i maj 1970. Samtidigt blev der ansat en forpagter, som kunne stå for den daglige drift af selskabslokalerne. Det blev den tidligere inspektør på Vendelbohus Svend Aage Jensen.

Senere overtog Stig Bjørn Olesen og var der frem til 2017.


Foto: Mine forældre da de i 2003 holdte deres guldbryllup 

Da mine forældre i 2003 holdt deres guldbryllup, var det i Svanelunden på en fantastisk skøn juni- aften med over 100 gæster. Det var en overdådig smuk fest, og efter middagen kunne alle gå rundt i parken og nyde den smukke udsigt over dammen med svaner og ænder.

Et eminent sted til en fest.

Mød redaktionen
Profilbillede
Søren Martin Mørch smm@vores-mediehus.dk
Profilbillede
Michael Juul Sørensen mj@vores-mediehus.dk
Profilbillede
Julie Lundblad jl@vores-mediehus.dk
Flere artikler