Gry Bruun Nielsen - Spidskandidat for Radikale Venstre Hjørring

Gry Bruun Nielsen stiller op for Radikale Venstre til kommunalvalget.
Profilbillede

Blå bog

"Jeg hedder Gry Bruun Nielsen og er 33 år gammel. Jeg bor i Hirtshals med min mand, vores 4 børn (10 år, 9 år, 3 år og 2 mdr.) og vores hund.

Jeg stiller op som spidskandidat til kommunalvalget for radikale venstre.

Min fritid bruger jeg i høj grad sammen med familien. Både min mand og jeg er glade for at gå på jagt og fiske, hvilket smitter meget af på vores børn og de aktiviteter, vi laver sammen med dem.

Jeg flyttede til kommunen da jeg startede på læreruddannelsen på UCN i Hjørring i 2008. I 2013 flyttede jeg til Hirtshals, hvor min familie og jeg bor den dag i dag. Jeg er meget glad for at bo i byen, selvom jeg som min mand siger det "altså ikke er ægte hirtshalsbo" - som ham selv, hvis familie har boet i byen i generationer. Jeg nyder naturen i området, jeg nyder fællesskabet,  og så nyder jeg engagementet og den virkelyst, der gennemsyrer mange af de initiativer, der popper op. Jeg er glad for og stolt af at kunne sige, jeg bor i Hirtshals, og håber mine børn vil tage samme følelse med sig ud i deres liv."

Hvad betyder Hjørring kommune for dig?

"Hjørring kommune er for mig et sted på danmarkskortet, der er præget af virkelyst og handlekraft. Jeg syntes ofte at opleve, at der ikke er langt fra tanke til handling, og at nye og spændende initiativer dermed vokser frem rundt omkring. For mig er Hjørring Kommune et hjørne af Danmark, der har et stort uforløst potentiale. For eksempel i forhold til bosætning.

Jeg tror og håber på, at flere i fremtiden vil få øjnene op for, hvor dejligt det er at bo og leve her. Vi har så meget at byde på i forhold til en skøn og mangfoldig natur, et rigt kulturliv og et foreningsliv, der samler borgerne i små og store byer.

Jeg mener dermed, at jeg med ret stor ro i stemmen kan sige, "her vil jeg blive resten af min tid"."

Hvorfor stiller du op til kommunalvalg 2021?

"Jeg har siden min folkeskoletid engageret mig i politiske emner. Dengang handlede det om, gennem organisationen “danske skoleelever”, at revolutionere forholde for elever rundt omkring i landets skoler. Jeg fortsatte gennem gymnasiet og læreruddannelsen med at forsøge at påvirke “systemerne” og dermed give alle studerende en god studietid. I mit voksne liv har jeg været engageret i blandt andet Byforum i Hirtshals - men alt dette har jeg egentlig gjort uden at være bevidst om, at det faktisk i høj grad var politisk arbejde. Jeg blev for et års tid siden spurgt, om ikke jeg troede, at jeg ville passe godt ind i den forestående valgkamp. Det sov jeg på nogle dage men tog mod til mig og sprang til. Det resulterede herefter i, at jeg i foråret blev valgt som spidskandidat - hvilket jeg er meget stolt og glad for. En af hovedårsagerne til at jeg besluttede mig for at springe ud i det - er at jeg syntes Radikale Venstre mangler i Hjørring Byråd, og der er brug for en større diversitet i det nye byråd. Her mener jeg, at jeg som ung kvinde med stærke forbindelser til både skole- og børnelivet i kommunen er et rigtig godt bud."

Hvad er dine politiske mærkesager?

"Vi har i Radikale Venstres kandidat gruppe valgt at have tre fælles mærkesager - som vi alle sammen kan stå inde for. Vi er en stærk gruppe, som supplerer hinanden rigtig godt.

De tre mærkesager er:

• Sæt skolerne fri.

• Natur og bosætning.

• Øget beskæftigelse blandt unge og udsatte.

Ud over de tre fælles mærkesager, er jeg optaget af, hvordan vi arbejder med at sikre vores fremtidige klima - så vores efterkommere har en klode at leve på. Jeg er optaget af, hvordan vi hver især kan bidrage med mikrohandlinger og derigennem kan skabe en adfærd, som vores børn også tager med sig.

Derudover er jeg optaget af at få skabt det gode børneliv. Deri ligger der en sikring af, at vi når i mål med minimumsnormeringer frem mod 2024 - og får skabt de bedste vilkår for de mindste i samfundet. Vi har brug for, at vores børn kommer godt fra start og får dem gjort til gode samfundsborgere. Det betyder også, at vi skal have sat skolerne fri, så de ikke er bundet af en alt for høj grad af centralisering. Det kræver en stor grad af tillid fra kommunen - tillid til at skolerne kan og vil skabe den bedst mulige skole for deres elever.

Slutteligt ligger det mig meget på sinde, at vi I langt højere grad lytter til borgerne i kommunen - når beslutninger skal træffes. Velvidende, at der kan være præcis ligeså mange meninger, som der er mennesker - så tror jeg på at en høj grad af gennemsigtighed og borgerinddragelse kvalificerer de fleste byrådsbeslutninger. Jeg vil derfor konkret arbejde for at vi i højere grad benytter os af muligheden for at lave nogle ad hoc opgaveudvalg bestående af fem politikere og ti borgere, der over en periode på for eksempel 9 måneder mødes nogle gange og drøfter de initiativer og tiltag, der lander hos byrådet. På denne måde tror jeg på, at vi får truffet de bedst mulige beslutninger, der passer til den virkelighed de skal implementeres i."

Hvad er det første, du vil gå i gang med, hvis du bliver valgt?

"Jeg er ny i gamet og får i starten brug for at lytte frem for at tale. Jeg vil forholde mig nysgerrigt til både arbejdsgange og beslutninger - da der bliver meget jeg skal lære.

Derudover vil jeg arbejde for at vi hurtigst muligt får taget hul på arbejdet med opgaveudvalgene, hvor borgerne kan være med i beslutningerne."


Eventuelle politiske holdninger og meninger i dette portræt tilhører kandidaten og er derfor ikke et udtryk for redaktionens holdning og mening
Kilde: Gry Bruun Nielsen