Den forsvunde gade i Hjørring

Foto: Arkiv.dk. Bassingade
Profilbillede
dato

Når man hører navnet: Bassingade, er det tegn på, at der engang på dette sted var et bassin, der forsynede byens borgere med vand.

I dag betragter vi adgang til rent vand som en menneskeret, selvom det ikke er sådan alle steder verden over. Det har dog ikke altid været ligetil at skaffe rent vand. Efter stor vandmangel og et par større ildebrande, besluttede Hjørrings byråd i 1902, at byen skulle have et vandværk.

Opførelsen af vandværket havde en stor betydning for borgernes dagligdag. Efter oprettelsen af vandværket blev det muligt at etablere 80 brandhaner, der fungerede som vandforsyning til slukningsarbejdet ved de ildebrande, der måtte opstå og yderligere blev hygiejnen meget bedre, takket være adgangen til rent vand.

I 1903, blev der anlagt et vandværk i Hjørring, men indtil da måtte borgerne forsyne sig med vand fra Strømmen, et vandløb, der havde sit udspring i kildevæld ved foden af Sct. Olai kirkebakke.

Foto: Sct. Olai Kirke.

Vandet blev opsamlet i et overdækket bassin fra 1827, næsten omtrent hvor Baptistkirken nu ligger, og herfra blev det ledt videre til andre vandposte rundt om i byen.

Navnet Bassingade blev første gang nævnt i kilderne på et kort over Hjørring by fra 1842.


Foto: Kort over Bassingade

Bassingade var en del af det nordsydgående, sammenhængende gadeforløb fra Sct.Olai Stræde i nord til Springvandspladsen i syd, Fiskerbakken - Bassingade - Strømgade.

I 1960’erne blev al bebyggelse i området revet ned i forbindelse med en gennemgribende bysanering, og kvarteret omkring Fiskerbakken og Bassingade blev omdannet til parkeringsplads, Sct. Olai Plads. Siden da har de gamle gader og navnene Fiskerbakken og Bassingade ikke eksisteret i Hjørring.

Kilde: Birgitte Meyer