Daniel Vestergaard stiller op for Konservative til KV21

Daniel Vestergaard stiller op for Konservative til KV21
Profilbillede

Blå Bog

37-årige Daniel Vestergaard  stiller op for Konservative til kommunalvalget i Hjørring Kommune. Daniel har boet i kommunen i 31 år og er i dag bosat på et lille landsted mellem Lendum og Tolne.

Hvad betyder din opstillingskommune for dig?
Hjørring kommune er den kommune, hvori jeg er født og opvokset. Hjørring tilbyder en kombination af land- og byliv, som er unik. Selvom jeg har brugt en del år af mit voksenliv væk fra kommunen i forbindelse med arbejde, har Hjørring kommune altid været der, hvor jeg har følt mig rigtigt hjemme. Så Hjørring kommune er for mig mit hjem.

Hvorfor stiller du op til kommunalvalg 2021?
Jeg stiller op, fordi jeg gerne vil ændre kulturen for, hvordan vi forvalter den offentlige administration. Jeg ønsker en fremtid for min kommune, hvor mennesket og ikke systemet er i centrum. Jeg ønsker og bidrage til udvikling for min kommune, for det er her, jeg er født og opvokset, og det er her, jeg har valgt at bo med min familie. Alt det gode, som Hjørring kommune har givet mig, ønsker jeg også for mit barns generation.

Hvad er dine politiske mærkesager?
- Udvikling af de små oplandssamfund
- Sundhed
- Familiernes trivsel
- Det frie valg for de ældre
- En dedikeret veteranindsats
- Styrkelse af det lokale erhvervsliv

Hvad er det første, du vil gå i gang med, hvis du bliver valgt?
- Arbejde for at styrke familielivet og udvikle erhvervslivet i oplandsområderne.
- Arbejde for at kommunen får en veterankoordinator, som kan varetage nogle af vores veteraners unikke problemstillinger.
- Arbejde for at tiltrække kvalificeret arbejdskraft til vores virksomheder, så vi kan få vendt vores akutte demografiske udfordringer.

Hvad er dine fritidsinteresser?
- Floorball
- Ishockey
- Jagt
- Skydning
- Spejder
- Natur

Eventuelle politiske holdninger og meninger i dette portræt tilhører kandidaten og er derfor ikke et udtryk for redaktionens holdning og mening
Kilde: Daniel Vestergaard