Asger Jensen stiller op for SF

Asger Jensen stiller op for SF til KV-21
Profilbillede

Blå bog

Asger Jensen er 22 år gammel og stiller op for partiet SF til KV-21.

Når det kommer til den unge kandidats fritidsinteresser, lyder det sådan her:

"At tilbringe tid med min familie og venner samt at holde mig i god fysisk og psykisk forfatning, dette gøres ved fodboldspil i barndomsklubben Hirtshals Boldklub og ved at tilbringe tid i naturen.

Jeg interesserer mig for den globale opvarmning og de klimatiske udfordringer, som Vendsyssel, Danmark og det globale samfund i den forbindelse står overfor, herunder hvordan disse skal håndteres politisk. Derudover er en åbenlys interesse for mit vedkommende at være engageret i politik, særligt kommunalpolitik."

Asger Jensen er født i kommunen og vil med sine egne ord "dø i kommunen". Han nævner endvidere, at han i al den tid vil være bosat i kommunen. Han er opvokset på en naturskøn gård udenfor Uggerby og på stående fod bor han i Hjørring by.

Hvad betyder Hjørring Kommune for dig?

"Hjørring Kommune betyder udfordringer. Hjørring Kommune er udfordret demografisk og dermed økonomisk, særligt hvis man ser ind i et udviklingsperspektiv. Kommunen har tilmed åbenlyse vandmiljømæssige forureningsproblemer i kraft af vores relativt sandede jorde og for store udvaskning af pesticider og nitrat fra landbrugsarealerne.

Derudover associerer jeg Hjørring Kommune med natur, hvor kommunen i øvrigt brander sig selv som Naturkommunen. I min optik skal naturen i kommunen have markant mere vidtgående rammer at udfolde sig indenfor. Den natur der er i kommunen er fantastisk, og det bør fylde lagt større dele af kommunens arealer.

På trods af udfordringer og på trods af ting, der kunne være bedre, så vækker Hjørring Kommune noget hjemligt og jordnært, som ikke kan fås andre steder. Derfor er denne kommune værd at kæmpe for og værd at udvikle på."

Hvorfor stiller du op til kommunalvalg 2021?

"Jeg stiller op til kommunalvalg, da jeg har nogle visioner på vegne af kommunen, som jeg ikke ser blive indfriet, med mindre jeg selv realiserer dem. Igennem disse visioner vil jeg gerne gøre noget godt for miljøet, klimaet, biodiversiteten og de borgere, der værdsætter naturen. "

Hvad er dine politiske mærkesager?

"Min primære politiske mærkesag er skovrejsning. Jeg vil arbejde fokuseret på omlæggelse af landbrugsarealer til skovarealer. Oprettelse af uberørt skov kan bidrage til at huse nogle af Danmarks truede dyrearter, hvis livsgrundlag er afhængig af skovene. Skovens træer kan binde nogle af drivhusgasserne, og skovens jordbund kan omsætte stærke klimagasser, som metan, hvilket spiller en central rolle i at modvirke den stigende globale opvarmning.

Derudover har kommunen problemer med forurenet grundvand, hvor omlæggelsen af landbrugsjord til skovarealer vil reducere landbrugets anvendelse af næringsstoffer og pesticider således, at de i lavere grad udvaskes til vandmiljøet og i sidste ende havner i grundvandet.

Derudover er der en tendens til at unge søger mod universitetsbyerne, hvor kun en ud af seks af dem vender tilbage til kommunen. Jeg tror på, at Hjørring Kommune kan blive en mere attraktiv at flytte tilbage til, hvis den tilbyder områder omgivet af naturarealer fremfor opdyrkede landbrugsmarker."

Hvad er det første, du vil gå i gang med, hvis du bliver valgt?

"At eksekvere min politiske mærkesag om skovrejsning. Til dette skal der oprettes kontakt til en række landmænd i kommunen med henblik på at samarbejde om potentiel omlægning af landbrugsarealer til naturområder. Hertil kan der eventuelt jordfordeles, som der ofte gøres ved oprettelse af vådområder, derudover kan der opkøbes eller kompenseres for økonomisk udbytte. Dette kræver politisk vilje og en kommunal finansiering, som jeg politisk vil gøre mit ypperste for at gennemføre."

Eventuelle politiske holdninger og meninger i dette portræt tilhører kandidaten og er derfor ikke et udtryk for redaktionens holdning og mening
Kilde: Redaktionen