Historien om Vestre Skole Hjørring

Kilde: Birgitte Meyer , foto: Arkiv.dk
Profilbillede
Birgitte Meyer

Tilbage i 1842 ses Skolegyden for første gang på en plan over Hjørring.  I en ny skoleplan for 1853 blev det fastslået, at skolen i Hjørring købstad skulle deles i to: en betalingsskole og en friskole. Derfor byggede man en betalingsskole ud mod Skolegyden (nuværende Museumsgade 3), og den blev taget i brug i 1853. 

Betalingsskolen døde dog ud, således at kommunens skolevæsen skulle bestå af Folkeskolen og Realskolen.  Skolebygningen i Museumsgade havde længe været for lille, for mens der i 1874 var 270 elever, var der allerede 750 elever i 1894, til trods for at Pigeskolen på Østsiden af gaden bødede meget derpå, men nu skulle undervisningstiden også udvides. Derfor blev det vedtaget at bygge en ny skole på en grund ved Dronningensgade, der var købt af Gartner Braad Sørensen.

Skolen blev tegnet af arkitekt Axel Møller og blev opført i løbet af et års tid, således at den kunne indvies den 20/5 1894. Kl 3 om eftermiddagen samledes skolens elever i den gamle skolegård og gik i procession med musik og Dannebrog i spidsen ledsaget af lærere og lærerinder ned til den nye skoles festligt smykkede nordre skolegård, hvor en talerstol var rejst. Her holdt borgmesteren og formændene for skoleudvalg og skolekommission tale, samt overlærer Dahl, der på skolens vegne tog mod den nye bygning. 

Efterhånden voksede Hjørring, hvilket førte til stigning i børnetallet og nødvendigheden af en udvidelse viste sig. Egentlig kunne grunden godt tage en udvidelse, men der kom en ny tanke om, at det var bedre at bygge en helt ny skole for den østre bydel. Denne tanke var afstedkommet af, at Hjørring havde oprettet et seminarium, som efter loven skulle have sin egen øvelsesskole. Derved blev Østre Skole bygget på kommunens grund mellem Håndværkerstiftelsen og Bryggeriet Vendia, og her skulle seminariet også have lokaler.

Ved at flytte nogle klasser fra Vestre skole, opnåede man at få så meget plads, at man kunne gå over fra den hidtidige skolegangsorden med formiddagsklasser fra kl. 8 til 1 og eftermiddagsklasser fra klokken 1 til 6, således at der blev heldagsskolegang, hvor undervisningen sluttedes senest kl. 4. Dette var en fordel, da ”eftermiddagsbørnene” ofte havde formiddagspladser og derfor mødte trætte og uoplagte i skolen om eftermiddagen. 

Den 21. december 1909 blev en ny skoleplan vedtaget. Her blev Realskolens forberedelsesklasser nedlagt, og børnene kunne gå over fra 4. klasse til mellemskolens 1. klasse. Ligeledes blev der indført fællesundervisning ved hele skolevæsenet takket være overlærer Muhles arbejde. Indtil 1934 fungerede det således, men så vedtog byrådet at indføre undervisning i skolekøkkengerning for de større piger, og der blev opført en stor, smuk bygning ved Vestre skole, hvor der blev indrettet to skolekøkkener, et klasselokale, nyt sløjdlokale samt værelse til skolelæge og skoletandlæge. Dette blev indviet den 7. januar 1938. 

I 1941 blev læge B. Fibiger ansat. Børnene blev nu regelmæssigt undersøgt, og hvis der var mangel ved børnenes helbred, blev hjemmet underrettet, så det kunne søge læge.

Fra 1907 begyndte tandlæge Mohr en gratis undersøgelse og behandling af skolebørnenes tænder. Dette vakte så stor tilfredsstillelse, at der blev indrettet en tandklinik ved Vestre Skole, og Hr. Mohr fik et lille vederlag for sit arbejde. Han fortsatte sin virksomhed indtil 1917, hvorefter han forlod byen. Derved blev tandklinikken lukket, indtil frøken Kaas i 1919 blev ansat, hvorefter hun måtte stoppe efter fire år på grund af sin egen voksende praksis.

Dernæst var der ingen skoletandpleje, men kommunen ydede et årligt tilskud til sygekassen til børnetandpleje. Dog besluttede byrådet at genindføre skoletandpleje på Vestre Skole, så i februar 1941 fik klinikken nyt inventar, og tandlægerne Baahner-Larsen og Wagner blev ansat som skoletandlæger. Senere er der kommet enkelte tilbygninger.

Således vedtog Byrådet den 13. oktober 1921 på Hjørring Husmoderforenings foranledning at oprette en efterskole for unge kvinder. Dengang blev et lokale i Østre Skoles kælderetage indrettet til skolekøkken, hvor der startede 40 elever, men efter skolekøkkenbygningen kom til Vestre Skole i 1938 flyttede efterskolen dertil.

Fra august 1934 udvidedes, efter Skolekommissionens forslag, folkeskolen med en 8.klasse. Det hedder sig, at den er beregnet for børn, der har gennemgået skolens syv klasser og deltagelsen er frivillig, da eleverne var over den undervisningspligtige alder. Undervisningen omfattede 4 timer daglig.

Historien her er et sammendrag af fire affotograferede sider fra P. Horns bog om Hjørring, forfattet i anledning af byens 700-års jubilæum. P.Horn var uddannet lærer og ansat ved Hjørring Østre Kommuneskole fra 1912-50. Han var medlem i byrådet 1925-54 og har været viceborgmester, formand for socialudvalget, børneværnsudvalget, skoleudvalget og Hjørringkredsens Venstrevælgerforening.


Flere artikler