Historien om Kærnecentralen

Kilde: Birgitte Meyer, foto: Arkiv.dk
Profilbillede
Birgitte Meyer

Kærnecentralen i Hjørring er et fundament i Arla.

Ikke blot arbejdspladser og en landsdels selvforståelse, men også historisk symbolværdi stod på spil i lukningen af Arla Foods' ostemejeri i Hjørring.

Hjørring Mejeri var ikke alene den sidste store fødevarevirksomhed i vendelboernes hovedstad. Det var også, mejerihistorisk set, en central del af det fundament og tankegods, hvorpå Arla Foods er bygget, nemlig rationel mejeridrift i storskala.

Kærnecentralen Vendsyssel var begyndelsen, eller ihvertfald en vigtig del af begyndelsen. Allerede i efteråret 1953 besluttede De Danske Mejeriforeningers Fællesorganisation at vise vejen for en samling af smørfremstillingen og -pakningen på færre mejerier.

Målet var både bedre økonomi og højere kvalitet end muligt i de traditionelle dritler.

Her valgte man Vendsyssel, og 1. april 1954 begyndte opførelsen af Kærnecentralen Vendsyssel på Aalborgvej i Hjørring. Hertil skulle 14 mejerier levere fløde til produktionen, og 4. februar 1955 snurrede kærnerne.


Foto: Kærnecentralen under opførelse i 1954.

Den unge mejeriingeniør Ths. Thomsen var første direktør, og han var stadig chef ved 25 års jubilæet i 1980.

Dengang var mejeriernes Danmarkskort allerede meget forandret, blandt andet med andelsbønder i Vendsyssel som drivende kræfter, og i 1967 sluttede en række mindre andelsmejerier i landsdelen sig sammen i Mejeriselskabet Vendsyssel, og lignende sammenslutninger skete i andre dele af Danmark.

Og koncentrationen, der sjældent gik stille af, fortsatte hastigt. Allerede i 1970 var Mejeriselskabet Danmark - det senere MD Foods og endnu senere, med svensk deltagelse, Arla Foods - en realitet.

I første omgang var det dog uden vendelboerne, der ikke var interesserede at opgive selvstændigheden og deres lokale mejerier, men nogle af dem kom hurtigt efter, blandt andet fordi de blev tilskyndet af lederskikkelser i mejeribruget som Ole Olesen, Tagsighede, Bjergby, og Kaj Ole Pedersen, V. Tronsmark, Bindslev. Disse to blev senere valgt som regionsformænd i MD/Arla.


Foto: En stor smørkærne. De oprindelige kærner blev nedtaget i 1975.

Og allerede i begyndelsen af 70'erne valgte MD Foods at satse på en højere forædling af mælken i form af en osteproduktion i Hjørring. Der blev bygget en stor skummecentral og et osteri ved siden af Kærnecentralen, og Hjørring Mejeri blev med MD's Gul Ost-plan i 1990 valgt som hovedsæde for produktionen af de gule danbo-typer til hjemmemarkedet.

Der blev løbende investeret i Hjørring. I 2005 blev der bygget topmoderne pakkeri på 1000 kvadratmeter i forbindelse med lukningen af det centrale pakkeri i Vejle, og medarbejderstaben blev udvidet fra 140 til 159 (samtidig med, at 232 ansatte i Vejle mistede deres arbejdsplads). Her blev pakket 4000 tons ost, en fjerdedel af mejeriets produktion.

Flere artikler