Historien om Hjørring Børneasyl

Kilde: Birgitte Meyer
Profilbillede
Birgitte Meyer

Hjørring Børneasyl blev i 1863 oprettet. Grunden til at Hjørrings Velgørenhedsforening oprettede asylet var at ”…yde et fattigt hjem en haandsrækning [ved at] byde Moderen hjælp … saa at hun har Hænderne fri til Arbejde.” Derfor var asylet en privat børnehave.

De første 13 år havde asylet lokale i Købmand Riis’ gård, der var den gamle sygehusbygning i Nørregade. Men antallet af børn, der skulle passes steg støt, fra omkr. 12 i starten til 70 børn i 1873, så pladsen blev for trang i det ene lokale. Det fik Velgørenhedsforeningen til at samle ind til en ny bygning, og i 1876 havde man, i kraft af tilskud fra private og ved overskuddet fra grundlovsfesterne i Plantagen, fået samlet så stor en sum, at man kunne opføre sin helt egen bygning.

Denne nye bygning blev opført i Jernbanegade 15. Arkitekten til bygningen var den senere så kendte arkitekt Hack Kampmann.


Foto: Hjørring børneasyl

I 1892 blev asylet gjort til en selvstændig stiftelse. Den daglige drift hvilede dog fortsat på frivillige, private bidrag. Dog begyndte man i 1918 at modtage tilskud fra stat og kommune, og i 1930 ændrede børnehaven navn til Hjørring Folkebørnehave, og man begyndte at opkræve en mindre betaling fra forældrene.

I 1939 lukkede børnehaven midlertidigt, fordi den daværende bestyrerinde, frk. Olga Nielsen, afgik ved døden. Et år senere overtog Hjørring kommune institutionen, men samtidig beslaglagde værnemagten bygningen, og en genåbning af børnehaven blev derfor udskudt.


Foto: Nuværende institution, Pilehuset, Dronningensgade 16.

Først i 1950 blev Folkebørnehaven genåbnet, nu i nye lokaler i Dronningensgade, hvor den stadig har til huse den dag i dag, nu blot under navnet Pilehuset.

Mød redaktionen
Profilbillede
Søren Martin Mørch smm@vores-mediehus.dk
Profilbillede
Michael Juul Sørensen mj@vores-mediehus.dk
Profilbillede
Julie Lundblad jl@vores-mediehus.dk
Flere artikler