Historien om arkitekt Harald Lønborg-Jensen

Kilde: Birgitte Meyer
Profilbillede
Birgitte Meyer

Harald Magnus Lønborg-Jensen var en dansk arkitekt, der især er kendt som en meget produktiv kirke- og restaureringsarkitekt. Han blev født d. 10. oktober 1871

Harald Lønborg-Jensen var i tømrerlærers hos sin far, Fritz Julius Jensen, der var bygmester. Siden kom han på teknisk skole og videre til Kunstakademiet, hvorfra han fik afgang som arkitekt i januar 1900.

Han vandt “den lille guldmedalje” i 1905 (for En Bygning til Afholdelse af Møder og Festligheder) og “den store guldmedalje” i 1907 (En Statsskole for Legemsøvelser).

Herefter havde han ansættelse hos diverse kendte arkitekter, men ret hurtigt startede han dog selvstændig virksomhed.

Harald Lønborg-Jensens speciale inden for arkitekturen skulle blive kirkebyggeriet. Gennem fire årtier var han blandt de mest anvendte arkitekter til kirkerestaureringer samt ny- og ombygning af kirker.

Hans stil var præget af det historisk-romantiske arkitektursyn. Han havde betydelig stilhistorisk indsigt, men det hævdes undertiden, at hans restaureringer nok var lidt fantasifulde.

Lønborg-Jensen blev gift i Ebeltoft 1. oktober 1895 med Eline Inga Benedicte Jensen, der var datter af sognepræst Niels Julius Jensen og Nanna Christiane Boisen.

Lønborg- Jensen stod for “Løveapoteket og Vendsyssel Bank i Hjørring, samt ombygninger og restaureringer af flere kirker.


Foto: Smuk detalje på Løveapoteket.

Han har været udnævnt til Ridder af Dannebrog.

Arkitekt Harald Magnus Lønborg- Jensen mestrede mange stilarter, og hans mange byggearbejder blev gennemført med stor dygtighed. Han havde egen tegnestue og fik gennem årene overdraget mange store byggearbejder.

Interessen for de historiske stilarter blomstrede op i 1800-tallets sidste årtier. Kopiering af tidligere stilarter var tidens løsen. Man lagde vægt på, at bygningerne præsenterede sig fint. Om indholdet så svarede til facaden, betød mindre.

Lønborg-Jensen beherskede suverænt de forskellige stilarter og havde samtidig en usædvanlig historisk indfølingsevne.

Således findes i Hjørring tre meget vellykkede arbejder fra hans hånd. De to ligger lige overfor hinanden i Østergade, nemlig Nordjyske Bank (Handels- og Landbrugsbanken – senere Lokalbanken og Vendsyssel Bank) og Løveapoteket. Det tredje arbejde er Sct. Cathrine Kirkes hovedskib.


Foto: Den smukke bankbygning.

Nordjyske Banks bygning fra 1913 – 14 er et udtryk for det blomstrende erhvervslivs fremgang i Hjørring. Der var råd til at bygge stort og imponerende, og Lønborg-Jensen var rette mand til jobbet.

 Han tegnede en pragtbygning i nederlandsk renæssance, dekoreret med sandstensskulpturer på facaden og forsynet med kobberkugler på de aftrappede gavle i begge ender af bygningen.

Bankens interiør er i dag moderniseret, men var i den oprindelige udformning udstyret med kanelerede søjler i dorisk stil, ( støbt i marmor med udsmykning i toppen og bunden af søjlerne).

Genboen i Østergade: Løveapoteket er ligeledes en pryd for gaden. Ved indgangsdøren vogter et par granitløver de besøgende, og facaden er prydet med en fornem karnap, som giver udsigt op og ned ad Østergade. Bygningen er – ligesom bankbygningen – opført af teglsten i munkeformat.

Apoteker Niels Hedin, en kollega til bygherren, beskrev i 1914 det nyindrettede Løveapotek således: »Hjørring Løveapotek er et gotisk stenhus, der ejer noget af klostrets eller den gotiske katedrals tunge ynde, er lige tiltrækkende for beskueren ved sin middelalderlige patina, hvad enten han ser dets bygning henne fra torvet med systemer af blindingsprydede gavle, eller kan se facaden foran med dens spidsbuede vinduer, portallignende dør, kampestensløver og munkesten på munkesten helt op til blindingerne – Alt i alt, Løveapoteket er et billede på arkitektonisk skønhed og harmoni; dets fuldendelse gør lige så vel bygmesteren, Lønborg-Jensen, som bygherren, apoteker Hørlück, megen ære”


Foto: Sct Catrinae Kirke i Hjørring

Lønborg-Jensens hovedværk i Hjørring må dog alligevel siges at være udvidelsen af Sct. Cathrinae Kirke, idet den daværende kirke i begyndelsen af 1920’erne var blevet for lille. Lønborg-Jensen blev overdraget opgaven med at udvide kirken.

Han tegnede et nyt, stort skib mod nord, således at det gamle skib blev til korsarme, og kapellet mod syd blev til nyt kor. Det var på sin vis et dristigt projekt, som næppe var blevet godkendt på et senere tidspunkt. Men det er overbevisende gennemført, så man i dag næppe kan skelne mellem den oprindelige kirkebygning og den nyopførte i senmiddelalderlig byggestil.

 Harald Lønborg-Jensen døde 1. november 1948. Han blev begravet på Frederiksberg ældre kirkegård, men gravstedet er nu nedlagt. 

Mød redaktionen
Profilbillede
Rebecca Sejer Werge redaktion@vores-mediehus.dk
Profilbillede
Søren Martin Mørch smm@vores-mediehus.dk
Profilbillede
Linea Topp Jakobsen lj@heymate.dk
Profilbillede
Michael Juul Sørensen mj@vores-mediehus.dk
Profilbillede
Julie Lundblad jl@vores-mediehus.dk
Profilbillede
Stine Juul Christensen sjc@vores-mediehus.dk
Flere artikler