Bruels Maskinfabrik

Kilde: Birgitte Meyer
Profilbillede
Birgitte Meyer Journalist

Thomas Smed etablerede i 1843 et smedeværksted i Nygade i Hjørring, og virksomheden blev hurtigt et driftigt foretagende. Det blev kendt for sine gode landbrugsmaskiner og kakkelovne, og efter godt 40 år havde smedeværkstedet udviklet sig til en decideret maskinfabrik med tilknyttet jernstøberi. Senere - i 1895- blev Waldemar Brüel optaget som kompagnon og dermed lagde han navn til virksomheden.


Foto: Den tidlige Bruels Maskinfabrik i Nygade, lige overfor Knuth Becker forældres lejlighed og faderens forretning.

I forbindelse med første verdenskrig ændrede virksomhedens produktion sig til i højere grad at omfatte fremstilling af drejebænke og værktøjsmaskiner, og i 1918 indtog virksomheden pladsen som Hjørrings største på det industrielle område.

I 1920’rne producerede Brüel også gasbeholdere og andet gasværksudstyr. I 1922 overlod Brüel virksomheden til Carl Thygesen, og efter dennes død i 1935 blev virksomheden drevet videre af hans søn ingeniør J. Thygesen.

I 1960’erne var produktionen til gasværkerne næsten indstillet. Der blev ikke længere fremstillet landbrugsmaskiner, og i 1962 nedlagde Brüel helt sit støberi.

Op gennem 1970’erne blev produktionen omlagt til helt at omfatte kassevaske- og transportanlæg. Denne produktudvikling resulterede i, at Brüel i 1980’erne kunne eksportere produkter til størstedelen af verden.


Foto: Indenfor på maskinfabrikken.

I 1992 havde virksomheden – nu Brüel International, udviklet sig til Europas største specialvirksomhed indenfor udvikling og produktion af komplette kassevaske- og transportanlæg til levnedsmiddelindustrien (Kassevasker:

Kasserne føres til vaskesektionen, derefter føres kasserne videre til slutskyllesektionen, hvor de bliver skyllet med rent vand. Kasserne er derpå renvasket tilbage til betjeningspersonen).


Foto: Bruel Systems A/S, nu W.Bruels Vej 11, Hjørring

Aktiviteterne i maskinvirksomheden Brüel International A/S i Hjørring, blev i febr. 2015 overtaget af fire ledende medarbejdere ved en konkurs og fik samtidig en ny administrerende direktør. Alt sammen med hjælp fra en ekstern investor. Den nye virksomhed fik navnet Brüel Systems A/S.

Den nye ejerkreds har brede kompetencer indenfor virksomhedsledelse, turnarounds, salg, projektledelse og økonomistyring, og har desuden mange års erfaring og indsigt i automatisk rengøring og håndtering af emballage til levnedsmiddelbranchen.

Mød redaktionen
Profilbillede
Søren Martin Mørch smm@vores-mediehus.dk
Profilbillede
Ninna Jalog nj@vores-mediehus.dk
Profilbillede
Michael Juul Sørensen mj@vores-mediehus.dk
Profilbillede
Julie Lundblad jl@vores-mediehus.dk
Profilbillede
Simon Lunau sl@vores-mediehus.dk
Flere artikler